Projektovanje i konsalting

Contact Info
  • Autoput za Novi Sad 11080, Zemun - Beograd
  • +381113757555
  • prodaja@steelsoft.rs
Brendovi koje zastupamo

Projektovanje i konsalting

Jedna od usluga koju Steelsoft nudi su projektovanje i konsalting u oblasti termotehnike, procesne
tehnike kao i elektroenergetskih instalacija niskog napona.
Steelsoft je licencirani korisnik jednog, od svetski najpoznatijih, softvera za energetsku analizu idejnih rešenja, TRACE 700. Ovim softverom vršimo poređenje investicionih i eksploatacionih troškova, kao i troškova održavanja različitih idejnih rešenja kroz energetsku simulaciju potrošnje u realnom vremenu kako bi investitori imali što preciznije podatke o očekivanim troškovima izgradnje, eksploatacije i održavanja tokom radnog veka HVAC opreme. Softver TRACE 700 omogućava proračun gubitaka i dobitaka kao i ekonomsku analizu različitih varijanti i idejnih rešenja, upoređujući energetske bilanse i ekonomske aspekte kroz različite alternativne arhitektonske karakteristike, različite HVAC sisteme sa različitim koeficijentima efikasnosti u različitim vremenskim uslovima u skladu sa ASHRAE Standardom 90,1-2007 za LEED analizu odobren od strane IRS certifikacionog tela za uštedu energije! TRACE 700 je takođe testiran u skladu sa ANSI / ASHRAE Standardom 140-2007.

Software TRACE 700

O softveru TRACE 700 možete se više informisati na linkovima : https://www.youtube.com/watch?v=ije73V5EYdE i trane.com

Trane-600

Trace 700

Znanje i iskustvo

Naši HVAC konsultanti imaju duboko razumevanje termalnih performansi objekata, kvaliteta vazduha unutrašnjih prostora, energetske efikasnosti i tehnologije HVAC sistema.

Ekspertno konsultovanje

Naš projektantski tim, sa dugogodišnjim iskustvom, stoji vam na raspolaganju za razmenju znanja, iskustva i analizu vama relevantnih informacija u vezi HVAC sistema raznih nivoa zahtevanosti.

U koraku sa inovacijama na tržištu

Usklađeni smo sa najnovijim inovacijama koje se pojavljuju na tržištu, prateći tehnološki napredak i integrišući najnovije tehnike i uređaje u svoje projekte.

Razni tipovi objekata

Bilo da vam je potrebno projektovanje za stan, kuću, hotel ili industriju, naši profesionalci su tu da realizuju i najzahtevnije projektne zahteve naših klijenata.