Društvena odgovornost

Energetska Efikasnost

Energetska efikasnost HVAC sistema predstavlja ključni faktor u savremenom građevinarstvu i industriji klimatizacije. Ovaj koncept se odnosi na sposobnost sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju da pruži optimalne uslove komfora i regulacije temperature uz minimalnu potrošnju energije.

Naša kompanija može ponosno reći da je u koraku sa svetskim tržištem energetski efikasnh HVAC uredjaja i da već uveliko distribuira, izvodi i održava takve uredjaje. Samim tim, mislimo na sve: na nas, na vas i na okolinu. 

Evo nekoliko ključnih aspekata energetske efikasnosti HVAC sistema:

Visok stepen efikasnosti komponenti: Moderne HVAC sisteme karakterišu visoko efikasni kompresori, ventilatori i pumpe koji minimiziraju gubitke energije tokom rada. Ovi delovi sistema se dizajniraju da obezbede optimalnu količinu grejanja ili hlađenja uz minimalnu potrošnju električne energije.

Napredni sistemi kontrole: Pametni termostati i sofisticirani sistemi upravljanja omogućavaju preciznu kontrolu temperature i vlažnosti u prostorijama, prilagođavajući rad sistema u skladu sa stvarnim potrebama i spoljnim uslovima. Ovo sprečava nepotrebno pregrejavanje ili prehlađivanje prostorija, što dovodi do smanjenja potrošnje energije.

Redovno održavanje i optimizacija sistema: Redovno održavanje i optimizacija rada HVAC sistema igraju ključnu ulogu u postizanju energetske efikasnosti. Redovna zamena filtera, provera sistema za curenje vazduha i podešavanje sistema u skladu sa promenama u potrebama prostorija doprinose optimalnoj performansi i smanjenju potrošnje energije.

Podrška Zajednici

Kao delić naše posvećenosti, u Steelsoftu smo ponosni na naše filantropske aktivnosti koje imaju pozitivan uticaj na okolinu u kojoj poslujemo. Ove aktivnosti predstavljaju našu posvećenost stvaranju pozitivnih promena i unapređenju života ljudi oko nas. Evo nekoliko primera naših filantropskih aktivnosti:

Donacije lokalnim organizacijama: Steelsoft redovno donira lokalnim nevladinim organizacijama, humanitarnim udruženjima, školama i crkvama kako bismo podržali njihove inicijative i razvoj. U pitanju nisu samo finansijske donacije već i donacije opreme ili resursa koje su potrebne za njihove aktivnosti, a koje mi možemo da im pružimo.

Humanitarne akcije: Učestvujemo u  humanitarnim akcijama kako bismo pružili podršku osobama u potrebi ili onima koji su pogođeni prirodnim katastrofama ili kriznim situacijama. U saradnji sa mnogim humanitarnim organizacijama, učestvujemo u prikupljanju sredstava, distribuciju hrane i osnovnih potrepština itd.

Nadamo se da ćemo istim tempom nastaviti da pokazujemo svoju posvećenost društvenoj odgovornosti i doprinosu izgradnji jače, ujedinjene i prosperitetne zajednice. Smatramo da je naša odgovornost da budemo lideri u podršci zajednici i da se angažujemo u aktivnostima koje donose pozitivne promene, ZA SVE.

Ostale filantropske aktivnosti SteelSoft-a

Društvena odgovornost kompanije, a posebno podrška zajednici, predstavlja ključnu ulogu naše poslovne filozofije u Steelsoft-u. Svesni važnosti aktivnog učešća u unapređenju lokalne zajednice i društva, sprovodimo niz inicijativa i programa usmerenih ka podršci onima kojima je to najpotrebnije. 

Evi kako Steelsoft učestvuje u podršci zajednici:

Lokalna partnerstva i sponzorstva: Sarađujemo sa lokalnim organizacijama, školama, sportskim klubovima ili dobrotvornim udruženjima kako bismo podržali njihove projekte i inicijative. Uzimajući u obzir značaj sportskih aktivnosti za zajednicu, Steelsoft ponosno podržava lokalne sportske klubove i tako direktno doprinosimo razvoju sportskih talenata i promociji zdravog načina života u našoj zajednici. Kako kroz finanskijsko sponzorstvo, tako i kroz marketinšku podršku i volontersko angažovanje, Steelsoft već dugi niz godina sponzoriše i podržava društvene organizacije.

Obrazovni program Steelsoft-a: Kroz programe obrazovanja i osnaživanja, pružamo podršku mladima i osobama u potrebi u zajednici. Steelsoft je kompanija koja otvorenih ruku prima učenike stručnih mašinskih i tehničkih škola i pruža obuku za zapošljavanje, kao i mentorstvo koje im pomaže da razviju svoje dalje veštine i ostvare svoj puni potencijal.

Podrška lokalnim događajima i manifestacijama: Steelsoft podržava lokalnu kulturu i zajednicu kroz sponzorstva ili nekad i učešća na lokalnim događajima i manifestacijama. Ovo pomaže u jačanju veza u zajednici i promovisanju lokalnog identiteta.

Neke od zahvalnica, priznanja i sertifikata: