VENTING rekuperatori

  • Uređaji omogućavaju unakrsnu i paralelnu rekuperaciju toplote
  • Ugrađen bajpas omogućava free cooling
  • Protok vazduha do 3000 m3/h
  • Temperaturna efikasnost do 80%